Ιατρικών επισκεπτών 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (15.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιατρικών επισκεπτών όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 112/23.9.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13219/21.1.2003 (ΦΕΚ Β 83/28.1.2003) Υποχρεωτική από: 23.9.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top