Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (26.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 122/4.10.2006)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13295/15.11.2006 (ΦΕΚ Β 1747/30.11.2006) Υποχρεωτική από: 4.10.2006
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ιατρικών επισκεπτών 2005

Σ.Σ.Ε. (30.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Ιατρικών επισκεπτών 2004

Σ.Σ.Ε. (21.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών

Ιατρικών επισκεπτών 2003

Σ.Σ.Ε. (16.6.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Ιατρικών επισκεπτών 2002

Σ.Σ.Ε. (15.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιατρικών επισκεπτών όλης της χώρας

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών
Go to top