Οικονομικά χαρακτηριστικά, αγορά εργασίας και απασχόληση στους νομούς της Περιφέρειας Ηπείρου και στο ν.Λευκάδος. Προοπτικές ανάπτυξης,. Η εθνική και ευρωπαϊκή σκοπιά.

Go to top