Χρόνος Εργασίας (Ημερήσιος, εβδομαδιαίος, υπερωρία, υπερεργασία κτλ). Νέες ρυθμίσεις σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του Ν. 2874/2000

Go to top