Χειριστών Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (15.9.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων μεταλλείων και λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 28/1.10.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11304/650/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 1.10.2010
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top