Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε.(19.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών-τριων, Εκφωνητών-τριων και χειριστών-τριων των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί όλης της χώρας(διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ:162/19.12.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 25787/2118/18.8.2009 (ΦΕΚ Β 1775/26.8.2009) Υποχρεωτική από: 19.12.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top