Σωματείο Ραδιοτηλεφωνητριών Εκφωνητών και Χειριστών Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδος

Περιγραφή:

ΣΣΕ(30.1.2012) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των ραδιοτηλεφωνητών-τριών βάσεως ραδιοταξί όλης της χώρας έτους 2012

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας: 3/6.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2010

Σ.Σ.Ε.(21.10.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών-τριων, Εκφωνητών-τριων και χειριστών-τριων των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί όλης της χώρας(διετής)

Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές) 2008

Σ.Σ.Ε.(19.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών-τριων, Εκφωνητών-τριων και χειριστών-τριων των Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί όλης της χώρας(διετής)

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Σωματείο Ραδιοτηλεφωνητριών Εκφωνητών και Χειριστών Σταθμών Βάσεως Ραδιοταξί Ελλάδος
Go to top