Ιατρικών επισκεπτών 2001

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (25.7.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 86/12.9.2001)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 14248/20.12.2001 (ΦΕΚ Β 22/6.1.2002) Υποχρεωτική από: 12.9.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top