Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α. 19/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών αυτοκινήτων πάσης φύσεως, όλης της χώρας

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 13/15.6.2001)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top