Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων

Περιγραφή:

ΔΑ 3/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/20.2.2012)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Μυλεργατών 2009

Σ.Σ.Ε. (7.12.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας

Μυλεργατών 2008

Σ.Σ.Ε. (14.5.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ της ΣΣΕ 17.4.2008)

Μυλεργατών 2008

Σ.Σ.Ε. (17.4.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (Σύνδεσμος Ελλήνων ΑΛευροβιομηχάνων)

Μυλεργατών 2007

Σ.Σ.Ε. (22.2.2007) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μυλεργατών που απασχολούνται στους κυλινδρόμυλους ή πετρόμυλους όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Σύνδεσμος Ελλήνων Αλευροβιομηχάνων
Go to top