Ιατρικών επισκεπτών 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (26.6.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 122/4.10.2006)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13295/15.11.2006 (ΦΕΚ Β 1747/30.11.2006) Υποχρεωτική από: 4.10.2006
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top