Κλινικών 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Ιδιωτικών Κλινικών και Οίκων Ευγηρίας όλης της χώρας

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 68/23.7.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12738/7.9.2004 (ΦΕΚ Β 1442/21.9.2004) Υποχρεωτική από: 23.7.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top