Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων 2000

Περιγραφή: 

Δ.Α. 11/2000 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Φορτηγών Αυτοκινήτων πάσης φύσεως όλης της χώρας

Έτος: 
2000
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 8/27.4.2000)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11218/24.5.2000 (ΦΕΚ Β 678/2.6.2000) Υποχρεωτική από: 27.4.2000
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top