Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Μακεδονίας - Θράκης 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 2/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων, οδηγών- χειριστών και βοηθών χειριστών αντλιών σκυροδέματος κ.λπ. περιοχής Μακεδονίας- Θράκης

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 1/15.3.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11866/11.6.2004 (ΦΕΚ Β 943/23.6.2004) Υποχρεωτική από: 7.4.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top