Ιατρικών επισκεπτών 2005

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.6.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας

Έτος: 
2005
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 97/7.9.2005)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13427/10.11.2005 (ΦΕΚ Β 1590/16.11.2005) Υποχρεωτική από: 7.9.2005
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top