Χειριστών Λατομείων Πέτρας & Χώματος 2003

Περιγραφή: 

Δ.Α. 13/2003 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών Λατομείων Πέτρας ή Χώματος όλης της χώρας

Έτος: 
2003
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργ. 12/16.5.2003
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη υποχρεωτικής: ΥΑ 10407/4.2.2004 (ΦΕΚ Β 246/9.2.2004) Υποχρεωτική από: 15.5.2003
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top