Αλλαντοβιομηχανίας 2004

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.7.2004) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών-τριών Αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2004
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 95/2.8.2004)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 13186/1.11.2004 (ΦΕΚ Β 1668/11.11.2004) Υποχρεωτική από: 2.8.2004
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top