Τυποποιημένων Τροφίμων 1998

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (20.7.1998) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις παρασκευής τυποποιημένων πρόχειρων- στιγμιαίας παρασκευής τροφίμων (διετής)

Έτος: 
1998
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:84/30.7.1998)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top