Σ.Σ.Ε. (31.3.2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2022-2024

Υπεγράφη την 31η Μαρτίου 2022, στην Αθήνα, μεταξύ:

α) της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ), εκ μέρους της εργατικής πλευράς και

β) της Τράπεζας Alpha Bank, 

γ) της Attika Bank, 

δ) της Εurobank, 

ε) της Τράπεζας Πειραιώς, 

στ) της Εθνικής Τράπεζας,

ζ)  της Optima Bank, 

η) της Παγκρήτιας Τράπεζας, 

θ) της BNP PARIBAS SECURITIES SERVCES, 

ι) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας, 

ια) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας, 

ιβ) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου και 

ιγ) της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας, εκ μέρους της εργοδοτικής πλευράς,

η νέα Συλλογική Σύμβαση "για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2022-2024"

Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 4/6.4.2022

Για να δείτε το κείμενο πατήστε εδώ.

Go to top