Πολεμική Αεροπορία (ΙΚΑΡΟΣ) 2001

Περιγραφή: 

Δ.Α.(38/2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με σχέση ιδιωτικού δικαίου, πολιτικού προσωπικού, στην Πολεμική Αεροπορία

Έτος: 
2001
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ.Υπουργείου Εργασίας :29/18.8.2001
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top