Παπάς Ιωάννης

Πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (έτος 2007).

Κάτοχος των ακόλουθων μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών:

- Μεταπτυχιακό Εργατικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών(έτος 2013).

- Μεταπτυχιακό Αστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (έτος 2011).

Υποψήφιος Διδάκτωρ της Νομικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης στο αντικείμενο του Εργατικού Δικαίου

Δικηγόρος παρ΄ Αρείω Πάγω.

Μέλος της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ).

Έχει δημοσιεύσει άρθρα στο νομικό τύπο.

Γνωρίζει άριστα την αγγλική γλώσσα

Έχει παρακολουθήσει σε πλήθος συνεδρίων με αντικείμενο το εργατικό δίκαιο.

Έχει διατελέσει επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ κατά τα έτη 2013-2015.

Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Γλυφάδας (ετήσια θητεία) κατά τα έτη 2019 -2020.

Είναι εντεταλμένος σύμβουλος Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δήμου Γλυφάδας.

Go to top