Οδηγών δημοσίου 2008

Περιγραφή: 

Δ.Α. 37/2008 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως αυτοκινήτων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους ΟΤΑ όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Απασχ:20/2.9.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12587/986/27.3.2009 (ΦΕΚ Β 672/13.4.2009 και ΦΕΚ Β 811/4-5-2009) Υποχρεωτική από: 2.9.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top