Ζαχαραδών προϊόντων 2023

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. 28.4.2023 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των βιομηχανικών - βιοτεχνικών επιχειρήσεων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της χώρας

Έτος: 
2023
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 7/3.5.2023
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top