Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2022

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.6.2022) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2022 - Παράταση του χρόνου ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2021

Έτος: 
2022
Πράξη Κατάθεσης: 
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 15/30.6.2022
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top