Ιατρικών Επισκεπτών 1996

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (29.5.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα στον τομέα της Ιατρικής Ενημέρωσης των φαρμακευτικών και συναφών επιχειρήσεων

Έτος: 
1996
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας:91/24.7.1996)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top