Ένωση Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών Θεσσαλίας-Δυτικής Μακεδονίας

Περιγραφή:

Δ.Α. 20/2006 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, ιατρικών εργαστηρίων, ιατρικών διαγνωστικών κέντρων κ.λπ όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 12/11.7.2006)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12158/21.7.2006 (ΦΕΚ Β 1222/5.9.2006) Υποχρεωτική από: 11.7.2006
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Κλινικών 2005

Σ.Σ.Ε. (17.5.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Προσωπικού των Ιδιωτικών Κλινικών όλης της χώρας

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Ένωση Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών Θεσσαλίας-Δυτικής Μακεδονίας
Go to top