Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών Κεραμικής και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (21.1.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Κεραμοποιών όλης της χώρας (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 6/25.1.2011)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11350/696/2011 (ΦΕΚ Β 1450/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 17.2.2011
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αγγειοπλαστών 2011

Σ.Σ.Ε. (21.1.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Αγγειοπλαστών, Φαγεντιανών Ειδών, Ειδών Υγιεινής, Πλακιδίων και Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων όλης της χώρας (διετής)

Κεραμικής 2008

Σ.Σ.Ε. (15.12.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Αγγειοπλαστών Τροχού και Φόρμας, Σωληνοποιίας και Εργοστασίων Καλλιτεχνικής και Βιοτεχνικής Κεραμικής όλης της χώρας (διετής)

Κεραμοποιίας 2008

Σ.Σ.Ε. (27.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνικών Κεραμοποιών όλης της χώρας (διετής)

Αγγειοπλαστών 2008

Σ.Σ.Ε. (27.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών Αγγειοπλαστών, Φαγεντιανών Ειδών, Ειδών Υγιεινής, Πλακιδίων και Ηλεκτρικών Εξαρτημάτων όλης της χώρας (διετής)

Σελίδες

Εγγραφή στο Ομοσπονδία Εργατοτεχνιτών Κεραμικής και Συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδος
Go to top