Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ)

Περιγραφή:

ΣΣΕ(15.12.2011) εργαζομένων χορευτριών - χορευτών πολυπολιτισμικών (ethnic) χορών

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπουργείου Εργασίας:4/20.4.2012
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Εγγραφή στο Πανελλήνια Ομοσπονδία Θεάματος Ακροάματος (ΠΟΘΑ)
Go to top