Αρτοποιείων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (13.5.2019) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.

Πράξη Κατάθεσης:
Π.Κ. Υπ. Εργασίας: 8/22.5.2019
Κείμενο σύμβασης:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Αρτοποιείων 2019

Δ.Α.10/2018 (ΤΡΙΜ.) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Αρτοποιεία όλης της χώρας.

Εγγραφή στο Αρτοποιείων
Go to top