Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (17.12.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του
Νομού Χανίων

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων Κρήτης 27/19.12.2002)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 1997

Δ.Α.10/1997 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του Νομού Χανίων

Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων 1997

Σ.Σ.Ε. (12.3.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών πάσης φύσεως φορτηγών και άλλων αυτοκινήτων του Νομού Χανίων

Σελίδες

Εγγραφή στο Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων
Go to top