Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος

Περιγραφή:

Δ.Α. 41/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος - των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος όλης της χώρας

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 20/24.9.2010)
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος 2005

Σ.Σ.Ε. (5.10.2005) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Φορτηγών κ.λπ. Αυτοκινήτων Μεταφοράς Σκυροδέματος, των Χειριστών και Βοηθών Αντλιών Σκυροδέματος και Εργατών που απασχολούνται στις Επιχειρήσεις Παραγωγής και Εμπορίας Σκυροδέματος όλης της χώρας

Σελίδες

Εγγραφή στο Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος
Go to top