Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου)

Περιγραφή:

ΣΣΕ (12.6.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Πολιτικού Προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Υ.Ε.Θ.Α. Εργοστασίου Αράξου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 37/12.6.2008)
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου) 2003

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σ.Σ.Ε. (25.11.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α. Εργοστασίου Αράξου

Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου) 2003

Σ.Σ.Ε. (25.11.2003) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου πολιτικού προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας, που ανήκει στο Σωματείο Εργαζομένων Υ.ΕΘ.Α. Εργοστασίου Αράξου

Σελίδες

Εγγραφή στο Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου)
Go to top