Συντακτών ΕΣΗΕΑ

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (15.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών- μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (διετής)

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Ανατολικού Τομέα Αθηνών 57/16.7.2008)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 63676/2979/15.9.2008 (ΦΕΚ Β 1928/18.9.2008) Υποχρεωτική από: 17.7.2008
Κείμενο σύμβασης:
Πίνακες αποδοχών:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2001

Σ.Σ.Ε. (26.6.2001) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών-μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Συντακτών ΕΣΗΕΑ 2000

Σ.Σ.Ε. (16.12.1999) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των συντακτών μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών που απασχολούνται σε εφημερίδες - μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Συντακτών ΕΣΗΕΑ 1997

Σ.Σ.Ε. (10.2.1997) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών- μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών 

Συντακτών ΕΣΗΕΑ 1996

Σ.Σ.Ε. (6.2.1996) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Συντακτών- μελών της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, που απασχολούνται σε Εφημερίδες-μέλη της Ενώσεως Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών

Σελίδες

Εγγραφή στο Συντακτών ΕΣΗΕΑ
Go to top