Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου

Περιγραφή:

Σ.Σ.Ε. (30.3.2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λ.π., καθώς και των ψυκτικών μέσων και κατωτέρων τεχνικών σχολών, που εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πράξη Κατάθεσης:
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας 20/1.4.11)
Υποχρεωτική:
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11348/694/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 1.4.2011
Κείμενο σύμβασης:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων:
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών:
Κωδικοποίηση:

Παλαιότερες ρυθμίσεις

Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 2002

Δ.Α. 56/2002 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 2001

Δ.Α. 21/2001 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών
και Θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 2000

Σ.Σ.Ε. (19.4.2000) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πρακτικών Μηχανικών
και Θερμαστών που απασχολούνται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου 1999

 ΔΑ 13/1999 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών και θερμαστών που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ

Σελίδες

Εκτυπώσιμη μορφή
Εγγραφή στο Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου
Go to top