Μαρμαροψηφίδων 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.7.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα εργοστάσια μαρμαροψηφίδων, μαρμαρόσκονης, γύψου, στόκου, καολίνης κ.λπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 92/30.7.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12409/5.9.2002 (ΦΕΚ Β 1209/18.9.2002) Υποχρεωτική από: 1.8.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top