Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων) 2006

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (8.2.2006) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α)

Έτος: 
2006
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 11/3.3.2006)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top