Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ. 2002

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (31.5.2002) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστημάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, μπαρ κ.λπ.) (διετής)

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 41/21.6.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 12013/17.7.2002 (ΦΕΚ Β 1006/2.8.2002)Υποχρεωτική από: 21.6.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top