Διαγνωστικών κέντρων 2002

Περιγραφή: 

Δ.Α. 39/2002 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας

Έτος: 
2002
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 25/18.9.2002)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 15051/30.6.2003 (ΦΕΚ Β 878/2.7.2003) Υποχρεωτική από: 18.9.2002
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top