Κεντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας 2011

Περιγραφή: 

ΔΑ 27/2011 για τους όρους αμοιβής του προσωπικού που εργάζεται στα Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας όλης της χώρας

Έτος: 
2011
Πράξη Κατάθεσης: 
(ΠΚ. Υπ. Εργασίας:4.1.2012)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top