Κτηνιάτρων (Επιχειρήσεων μελών ΣΑΕΠΚΦ) 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (1.10.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που παρέχουν εξαρτημένη εργασία στα μέλη του Συνδέσμου Αντιπροσώπων - Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρμάκων όλης της Χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 57/24.11.09)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top