Πρακτικών μηχανικών 2010

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (4.10.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών μηχανοδηγών, θερμαστών κ.λπ. και των ψυκτικών μέσων σχολών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 35/2.11.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11305/651/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 2.11.2010
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top