Οδηγών βυτιοφόρων, πετρελαιοειδών και υγραερίων (ΔΦΧ) 2010

Περιγραφή: 

Δ.Α. 56/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Βυτιοφόρων και Φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 29/7.1.2011)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11325/671/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 7.1.2011
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top