Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2010

Περιγραφή: 

Δ.Α. 38/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς με Εθνική Εμβέλεια (ΕΤΙΤΒΕ , ΕΙΤΗΣΕΕ)

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 23/30.9.2010)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 11329/675/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6.2011) Υποχρεωτική από: 30.9.2010
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top