Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2010

Περιγραφή: 

Δ.Α. 26/2010 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς Νοτιοδυτικής Ελλάδος, μέλη των εργοδοτικών σωματείων Ε.ΠΕ.Κ. και Τ.Ε.Π.

Έτος: 
2010
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Εργ. 13/4.6.2010)
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top