Μαρμαροψηφίδων 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 53/2009 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Εργοστάσια Μαρμαροψηφίδων, Μαρμαρόσκονης, Γύψου, Στόκου, Καολίνης κλπ. όλης της χώρας

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ.Υπ. Εργ. 33/27.11.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 5062/519/15.3.2010 (ΦΕΚ Β 337/29.3.2010) Υποχρεωτική από: 27.11.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top