Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών 2009

Περιγραφή: 

ΣΣΕ (12.6.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης-μελών της ΕΤΙΤΑ, που εργάζονται στους Εθνικής Εμβέλειας Ιδιωτικούς Τηλεοπτικούς Σταθμούς της Ελλάδος-μέλη της Ε.Ι.ΤΗ.Σ.Ε.Ε

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ:29/17.6.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 24266/1977/27.7.2009 (ΦΕΚ Β 1683/17.8.2009) Υποχρεωτική από: 17.6.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top