Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ 2009

Περιγραφή: 

Δ.Α. 7/2009 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των παιδαγωγών και βοηθών παιδαγωγών που εργάζονται στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς και τα νηπιαγωγεία της περιοχής Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων, που λειτουργούν ως ιδιωτικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, ιδρύματα ή σωματεία

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. ΣΕΠΕ Δυτ. Τομέα Αθηνών 1/24.3.09)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 16457/1221/7.5.2009 (ΦΕΚ Β 934/19.5.2009) Υποχρεωτική από: 24.3.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Go to top