Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων ΑΠΠ (τεχνικοί) 2009

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (12.2.2009) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε τεχνικές, κατασκευαστικές και μελετητικές επιχειρήσεις στην περιοχή Αθηνών, Πειραιώς και Περιφέρειας Αττικής

Έτος: 
2009
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 10/6.3.2009)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 26990/2204/9.9.2009 (ΦΕΚ Β 1977/10.9.2009) Υποχρεωτική από: 29.6.2009
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top