Ιατρικών επισκεπτών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (23.7.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας (διετής)

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 157/5.12.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 8428/697/19.2.2009 (ΦΕΚ Β 354/26.2.2009) Υποχρεωτική από: 5.12.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Πίνακες αποδοχών: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Go to top