Κλινικών 2008

Περιγραφή: 

Σ.Σ.Ε. (30.9.2008) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών όλης της χώρας

Έτος: 
2008
Πράξη Κατάθεσης: 
(Π.Κ. Υπ. Απασχ. 130/10.10.2008)
Υποχρεωτική: 
Κήρυξη Υποχρεωτικής: ΥΑ 161/6/5.1.2009 (ΦΕΚ Β 106/27.1.2009) Υποχρεωτική από: 10.10.2008
Κείμενο συλλογικής ρύθμισης: 
Επιστροφή στη ρύθμιση: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργοδοτών: 
Συμβαλλόμενα μέρη - Οργανώσεις εργαζομένων: 
Go to top